Trafikkatferd Nasjonalt forum for utøvere av holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid er en samarbeidsarena for personer som driver utøvende holdningsarbeid mot ulike trafikantgrupper i hele landet.

Trafikkatferd skal:

• Søke og inkludere personer som driver med denne typen arbeid
• Markedsføre forumet og hverandres tiltak
• Dele kunnskap, erfaringer og metoder
• Sikre høy fagkompetanse blant medlemmene

Se vedtekter >>Webdesign ©2022 Salit